Byggnation | hedeboe.se

Hedeboe arbetar med

- grunder inkl. dränering, isolering, armering, golvvärmeinstallation, gjutning, flytspackling, golvläggning med parkett eller klinkers.

- stommesresning: träregelstomme med teglad fasad eller lättbetongstomme

- fönster och dörrinstallation

- VVS och el

- takläggning

- tilläggsisolering

- våtrum

m.m.