align=baseline

Vi bygger en grönare värld!

Från Nutid till Framtid

Hedeboe bygger och utvecklar för framtiden. Vi vill bidra till en långsiktig hållbar utveckling i samhället genom att ta vara på det vi har och utveckla det. Hus och byggnader konsumerar en betydande mängd energi. Bara i Skandinavien räknar man med att cirka 60-70 % av alla hus är i behov av renovering för att minska energikonsumtionen.

Energianvändningen påverkar miljö, samhälle och utveckling. Kort sagt handlar det om att bevara vattnens, jordens och ekosystemens överlevnadsförmåga. Det är en fråga om ta såväl ett socialt, ekonomiskt som ett ekologiskt ansvar:

- för att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle

- för att hushålla med mänskliga och materiella resurser på längre sikt och

- för att bidra till att samhället anpassas efter miljön och människorna så att vi istället för att ta slut på dessa resurser, investerar i dem.

Vi är en teamorganisation. Genom att verka i samverkan mellan team av hantverkare når vi snabbare och bättre reslutat. Vi är unika genom en hög grad av flexibilitet och bredd vid utförande hos kund. Vi täcker de allra flesta byggområden, såsom snickeri, målning, fasadarbete, putsning, murning, VVS, elinstallation, markarbete,dränering, gjutning, stambyte, badrum, fönster, dörrar, vinterträdgårdar, passivhus, sommarstugor, markarbete, vindsrenovering, förekommande förstärkningsarbete med limträ och stål, byte av yttertak, inkl. råspont,underlagspapp, ytpapp, hängrännor, stuprör, plåtdetaljer,m.m