Nyproduktion | hedeboe.se

 

 Hedeboe har hantverkare som är specialiserade på både små och större byggnationer, och har erfarenhet av att ha byggt hotell och idrottsanläggningar. Vi uppför även industribyggnader, t ex med isolerad platta på mark, stålstomme,
sandwich- element, port- tak och fönstermontering.

Vi har även flera referenser för byggnation av kompletta villor och hus från grund  till nyckelfärdigt. Hedeboe ger råd och tips inför bygget. Vår speciella syn på design av hus och villor följer skandinaviska traditioner. Våra rötter finner vi i det skandinaviska folkarvet.

Det som vanligvis, internationellt sett, brukar beskrivas som "the Scandinavian Style" är just det vi vill stå för, nämligen enkelhet, funktionalitet och anspråkslöshet. Ute i världen beskriver man skandinaver som återhållsamma. En skandinav förhäver sig inte eller uppträder arrogant. Vi vräker oss inte med egendomar eller kör för lyxiga bilar. En skandinav klär sig ofta enkelt sägs det. Vi beskrivs spegla en slags "återhållen elegans" i sättet att uppträda. Samtalstonen bland skandinaver sägs vara dämpad och man talar ogärna om sina framgångar: kort sagt har en "skandinav" internationellt sett, ofta en slags disciplinerad återhållsamhet. Givetvis är det så att området "Scandinavian Style" beskriver något mycket mer än bara detta. Begrepp, terminologier och synsätt överlappar ofta varandra både när det gäller design och ingenjörsvetenskap. Men för oss är design detsamma som teknik, konstruktion och problemlösning för att utforma produkter som är väl anpassade för den skandinaviska marknaden.